ניתוח כשלים, חקר תקלות, איתור סיבות שורש וגיבוש תכנית CAPA         

(Corrective Action Preventive Action)

מחלקת הנדסת איכות של ALD מספקת תמיכה בתהליכי Root-Cause Analysis) RCA) אצל לקוחות רבים:

  • שימוש במתודולוגית שש סיגמא וטכניקות מודרניות (3A Thinking, 5W1H 8D, סיעור מוחות, דיאגרמת קירבה ועוד) לביצוע RCA
  • ניתוחי Pareto רב רמתי (Multilevel Pareto) בשילוב ניתוחי קורלציה בין קטגוריות שונות  
  • ניתוחי סיבה תוצאה עם דיאגרמות עצם דג ומטריצות סיבה-תוצאה לזיהוי ומיפוי הגורמים האחראים על היווצרות כשלים ותקלות
  • הגדרת פורמט תמיכה בניתוחי "5 Why" לאיתור סיבות שורש
  • הקמת מערכות (FRACAS Failure Report Analysis Corrective Action System) לדיווח ואפיון תקלות, לדיווח על הטיפול בתקלות, איתור תקלות חוזרות, חישוב וניתוח זמינות ועוד
  • ניתוח אופני כשל מורחב וגיבוש פתרונות אופטימאליים על ידי שימוש בשיטת EFMEA   
  • הקמת מערך להפקת הלקחים ומדידת האפקטיביות של המערך
  • אבחון וניתוח השוואתי של החלופות לתכניתCAPA  מבחינת האפקטיביות והיעילות לאיתור פתרונות האופטימאליים

קיום סדנאות בתחום ניתוח כשלים, חקר תקלות, איתור סיבות שורש וגיבוש תכנית CAPA: שיטות, פרוצדורות, טכניקות וכלים, ניתוח אירועים ועוד. פנה לצוות המומחים

 

טואול - בניית אתרים