מוניקה שטיינקורט
סמנכ"ל כספים

הצטרפה לקבוצת ALD בשנת הקמתה. 
מנהלת את כל מערך הכספים של הקבוצה. 

 Monika@ald.co.ilטואול - בניית אתרים