תסקיר מכונות


תסקיר מכונות הינה פעילות אסטרטגית למיפוי והערכה של יחידות ציוד במפעלים, מכוני מחקר, מעבדות ותשתיות. תוצרי התסקיר כוללות איתור יחידות ציוד קריטיות במערך וגיבוש המלצות לשיפור רמת האחזקה (מונעת וחזויה) לעמידה ביעדי ודרישות הזמינות של הארגון.

מטרות התסקיר:

 • מיפוי כל מערך הציוד ואיתור ציוד קריטי
 • אופטימיזציה של מערך האחזקה בחברה:
 • עדכון והשלמת תכניות האחזקה
 • הכנת תשתית למעבר לאחזקה מונעת וחזויה
 • הגדרת אשכולות ציוד שיש לבצע עבורם אחזקה במשותף
 • כתוצאה מכך, העלאת זמינות הציוד ויעילות תהליכי עבודה

אופן ביצוע התסקיר:

 • קביעת פגישות עם גורמי מפתח – אנשי אחזקה, הנדסה, הפעלה והנהלה.
 • במהלך הפגישות תבוצע סקירה של הציוד בכל אתר לאיתור מכונות קריטיות וגורמי הכשל שלהן.
 • כמו כן, יבוצע אבחון של המדידים הקיימים והגדרת מדידים חסרים למעבר לאחזקה חזויה.
 • איסוף וניתוח נתונים להגדרת ספים למדידים ונקודות התראה שיצביעו על צורך באחזקה של הציוד.
 • עדכון וכתיבת תכניות אחזקה מונעת וחזויה בשיתוף עם הגורמים הרלוונטיים.


צור קשרתוצרי הפרויקט:

 • מיפוי מלא של המכונות והציוד באתרים שהוגדרו כולל הגדרת אשכולות ציוד לאחזקה משותפת.
 • דירוג קריטיות ותעדוף לאחזקה של כל הציוד בכל אתר.
 • תכניות אחזקה מערכתיות שמוטמעות במערכות הארגון לציוד שהוגדר קריטי
 • הקמת תשתית מלאה להטמעת מערך של אחזקה חזויה לציוד. 
טואול - בניית אתרים