קביעת מדדי KPI וחקר ביצועים באמצעות OEE


מדדי ביצוע KPI הינם מדדים עיקריים הנגזרים ממטרות ויעדי היחידה הארגונית ונמדדים ביחס אליהם.
המדדים מכוונים את היחידה הארגונית למיקוד מאמצים  בהשגת היעדים.
KPI מפשט את מורכבות ביצועי היחידה למספר מצומצם של אינדיקטורים או מדדים הניתנים לטיפול ביתר יעילות.

הסיבה למדידת ביצועים:

 • לנהל ולנטר ביצועי היחידות.
 • לבצע ניתוחים השוואתיים בין היחידות
 • לבצע ניתוח גורמים לביצועים
 • ללמוד, לשפר ולהשקיע מאמצים במה שחשוב (Pareto)
 • להציג עמידה ביעדים ושיפור מתמיד

עקרונות:

 • מיקוד באינדיקאטורים הקריטיים ליחידה הארגונית.
 • הגדרת אינדיקאטורים הניתנים לשליטה, שינוי ובקרה על ידי היחידה.
 • הפרדת אינדיקאטורים חיצונים לא רלוונטיים למנוע בלבול ועומס.
 • הימנעות מאינדיקאטורים לשליטה בעובדים.

מטרות ה:OEE

 • הדרך הטובה ביותר לניטור ושיפור יעילות התהליך.
 • מדד OEE מייצג את אחוז השימוש בציוד בטווח של 0% - 100%.
 • המדד מחושב על בסיס הייצור בפועל לעומת יכולת הציוד.
 • המדד מורכב מ:
 • זמינות(A): תחזוקה מתוכננת ולא מתוכננת.
 • יעילות(E): עומס העבודה על הציוד.
 • איכות(Q) :אחוז החומר שמשיג את רמת האיכות הנדרשת בתהליך הראשון.

סטנדרט יעדים למדד OEE לפי מתדולוגיית Six Sigma


   היעדים של Six Sigma

 זמינות:A>90%

 יעילות: E>95%

 איכות : Q>99%

כתוצאה מכך ההערכה הכללית הינה יותר מ- OEE > 90%*95%*99% = 85%


שלבי עבודה:

·         מיפוי הארגון וחלוקה ליחידות רלוונטיות.

·         הגדרת יעדים ודרישות מהיחידות השונות בארגון.

·         בניית מדדי KPI לכל יחידה וברמת כל הארגון.

·         איסוף נתונים חישוב מדד OEE במצב קיים.

·         גיבוש המלצות לשיפור הביצועים והטמעת תהליכים לבקרה תקופתית.

הצגת רמת הביצועים האמצעות תרשים

מערכת אוטומטית לניהול ובקרה של מדדי ביצוע  KPI&OEE


צור קשר


 

טואול - בניית אתרים