הערכת כושר תהליך CP/CPK SPC


עקרונות מדדי התהליך  CPK/CP

·       יש להתייחס הן לגבולות המפרט והן לערך המטרה.

·       כימות רמת האיכות של התהליך ביחידות חסרות ממדים.

·       חלוקת האיכות לשונות התהליך ולסטייה מערך המטרה.

·       חיבור בין הפיתוח לייצור בהיבט האיכות.
     

צרו קשרטואול - בניית אתרים