מידול תהליכי ייצורניתוח כושר הייצור בשיטות שש סיגמא
תוצרים:

          תכנון מהלכי רכש לקבלת כושר ייצור ברמת ביטחון נדרשת

          חיזוי רמת הייצור בפועל לפי מרכז התפלגות תוצאות הייצור

          חישוב תקן טכני ליכולת ייצור לצורך חישוב הפסדי ייצור


מתודולוגית ביצוע הפרויקט (שלבי DFSS)

  1. מיפוי מערך הייצור
  2. פיתוח לוגיקה לאיסוף נתונים היסטוריים
  3. פיתוח מודלים דטרמיניסטיים לשלושת המפעלים בגישת 'Stand Alone'
  4. שדרוג המודלים הדטרמיניסטיים למודלים סטוכסטיים
  5. בניית מודל משולב לכל מערך הייצור
  6. איתור צווארי הבקבוק ופתיחתם באופן הדרגתי
  7. בחינה השוואתית-כלכלית של חלופות רכש בשיטת עלות שולית פוחתת.


נוסחת כושר הייצור האזורי במודל          P – תפוקת יחידת ציוד במונחי אשלג

          t – זמן עבודה פוטנציאלי (יומי/שבועי)

          AMech – זמינות מכאנית יומית

          ATech – זמינות טכנולוגית יומית

          QT/hr – תפוקה שעתית במונחי הזנה ליחידה

          Product/Input  - מקדם המרה של טון הזנה ליחידה לטון תוצרת
צרו קשרטואול - בניית אתרים