ניתוח נתונים Data Analysis


  •     האם הארגון שלכם מנצל את כל הנתונים הנאספים לקבלת החלטות מושכלת?
  •     האם כל המידע הרלוונטי מוגש בצורה ברורה וממוקדת למקבלי ההחלטות?
  •     האם קיימת חוסר בהירות לגבי רמת הביצועים והתוצאות בארגון?
  •     עד כמה קבלת החלטות בארגון שלכם הן Data Oriented?

   אם אחת או יותר מהתשובות שלכם מראה על פוטנציאל לשיפור – פנו אלינו

      מהפכת המידע כבר כאן וארגונים מייצרים כמויות אדירות של נתונים שלא תמיד מנוצלים לקבלת החלטות מושכלת ומבוססת. במסגרת הפרויקט אנחנו נבצע מיפוי ואפיון לבסיסי הנתונים בארגון, ניתוח נתונים בשיטות מתקדמות לבחינת הפערים וההזדמנויות, גיבוש המלצות לביצוע והטמעה של כלי ניתוח ובקרה לשימוש שוטף של בעלי תפקידים בארגון לקבלת החלטות Data Oriented

  שלבי הפרוייקט

·         הגדרת דרישות, צרכים ומדדים עסקיים, תפעוליים ולוגיסטיים בארגון

·         מיפוי בעלי תפקידים ואופן קבלת ההחלטות במצב נוכחי

·         מיפוי ואפיון בסיסי הנתונים והמערכות בארגון במצב קיים

·         הקמה או שדרוג בסיסי הנתונים ואופן שמירת המידע בארגון בשילוב גורמי IT ובניית תהליכי ETL, יצירת בסיס נתונים מאוחד ומוכן לניתוח Data Warehouse

·         ניתוח נתונים והפקת תובנות תוך שימוש בתוכנות סטטיסטיות וכלים מתקדמים מעולמות Data Analysis & Data Science

·         בנייה או התאמה של מוצרי מדף לדרישות הארגון והטמעה של כלים ממוחשבים לבקרת ביצועים ותמיכה בקבלת החלטות בארגון – BI & SPC Dashboard

צור קשר

תוצרי העבודה

·         תמונת מצב מלאה של מצב הארגון בתחומים הנבדקים

·         דו"חות ניתוח לזיהוי פערים והזדמנויות בניצול נכון של הנתונים

·         מערכת ממוחשבת לבקרת תהליכים ותמיכה בקבלת החלטות בארגון

 

·         שימוש מושכל בנתונים הנאספים בארגון מאפשר קבלת החלטות חכמה ושיפור ביצועי הארגון

·         הפחתת עלויות ותשומות

·         הגדלת הכנסות ופעילות עסקית

·         מיקוד מאמצים בנקודות קריטיות

·         שיפור תהליכי עבודה והפחתת התלות בגורם האנושי

טואול - בניית אתרים